Parkera i ett säkert garage

När du parkerar din bil vill du att den ska vara säker i garaget. Det innebär att du behöver vara trygg med att inga obehöriga kommer in medan du är borta. Ett garage med den senaste tekniken erbjuder extra hög säkerhet, men det är också viktigt att parkeringstjänsten värdesätter personliga kontakter och värnar om dig som kund.

Genom att använda dig av parkeringsgarage från Svea P-Service kan du få många fördelar vad gäller din bils säkerhet. Här får du tillgång till erfarna parkeringsvakter som säkerställer att inga obehöriga kommer in i garaget medan du har ställt din bil där. Svea P-Service erbjuder också de senaste tekniska lösningarna på marknaden vad gäller bomsystem, biljettautomater, uppmärkning, belysning och renhållning. Du får en personlig kontakt med företaget som värnar relationen med dig som kund.

Viktigt med bevakning i garaget

Att inte ha bevakning i garaget där du parkerar din bil kan vara farligt. I Halland hade en bil börjat brinna på en obevakad parkeringsplats, och polisen fick skriva en anmälan som gällde skadegörelse via brand. Då det inte fanns några parkeringsvakter kunde ingen misstänkas i ärendet, och det saknades helt vittnesuppgifter.

Bilbränder på obevakade parkeringar förekommer i hela landet, så också i Svängsta i Blekinge. Två bilar brann nyligen i staden och när räddningstjänsten kom fram hade båda bilarna övertänts. Polisen kunde liksom i Halland inte hitta några misstänkta då övervakning saknades. Bilarna stod i det här fallet turligt nog nära en å, vilket innebar att räddningspersonalen kunde släcka branden med en begränsad mängd vatten. Branden kunde släckas utan att sprida sig vidare och räddningsstyrkan kunde därmed lämna platsen.

Parkering för kvinnor

I tyska parkeringshus går det att hitta så kallade ”kvinnoparkeringsplatser” som finns närmast gångarna. De är tänkta att ge kvinnorna en högre trygghet i ogästvänliga och skumma parkeringshus med många obevakade vrår. Garageförordningarna i vissa delstater i Tyskland säger dock att parkeringsplatserna måste vara övervakade med vakt eller kamera. Under senaste tiden har kvinnoparkeringsplatserna fått mer uppmärksamhet i medierna. En ung man vände sig då till Münchens förvaltningsdomstol och menade att p-platserna stred mot den tyska lagstiftningen om jämlikhet.