Bilen kan bli säkrare

I Sverige finns en nollvision om antalet skadade och dödade i trafikolyckor årligen. Ett ställningstagande som kan tyckas omöjligt att uppnå. Dock är det inte målet man ska fokusera på – utan syftet. Att minska antalet dödade och skadade i trafikolyckor årligen. En ökad bilsäkerhet kan bidra med att få ner antalet trafikolyckor.

Faktum är att den största risken med att köra bil är inte bilen – utan det är och förblir den mänskliga faktorn, menar VTI. Trafikolyckorna i Sverige sker med en sannolikhet på ca: 90-95 % på grund av rent mänskliga faktorer och inte på bilsäkerheten. Dock går det att förbättra bilsäkerheten och bli tryggare i trafiken genom att utrusta och kontrollera bilens olika funktioner.

Några säkerhetstips på vägen

Bilens skick och ålder är förstås en viktig aspekt i bilsäkerheten. Äldre bilar är i regel mer osäkra och därav är det bra att kontroller funktion och skick på säkerhet oftare på äldre bilmodeller.

  • Kontrollera däckens mönsterdjup, skick och däcktryck. Dåliga däck ökar risken för dåligt väglag, längre inbromsningar och även vattenplaning vid regn och rusk.
  • Samtliga säkerhetsbälten, nackstöd, barnstolar skall fungera och användas vid färd.
  • Sikten på samtliga rutor i bilen skall vara god. Byt gamla torkarblad och se även till att du har spolarvätska.
  • Kontrollera samtliga av bilens lampor och att dessa har en god funktion. För ökad säkerhet kan bilen även utrustas med extra varningsljus eller andra typer av extra strålkastarljus. Höst- och vintermånaderna i Sverige kan behöva lysas upp rejält och bra lysen på bilen ökar bilsäkerheten.

Trafiksäkerheten ligger på föraren

Oavsett bilsäkerheten i en bil ligger alltid det yttersta ansvaret på bilföraren och framförandet av fordonet. Bilsäkerheten i sig är aldrig någon garanti för en ökad trafiksäkerhet. En bil kan förmodligen byggas nästintill lika säker som en pansarvagn. Det innebär inte per automatik att trafiksäkerheten har ökat. En säker bil kan snarare minska trafiksäkerheten för övriga bilister och trafikanter på vägen. Sitter föraren i en av världens mest säkraste SUV:ar kan denna lätt låta sig luras in i att bilsäkerheten som gör att bilen i princip klarar allt. Vilket kan leda till ett farligt och risktagande trafikbeteende gentemot andra bilister och trafikanter.