Alla får ta körkort

I Sverige har vi länge tillåtit alla ta körkort och köra bil, men så är det inte i alla länder världen över och vanligaste exemplet att ta upp när man talar om detta är Saudiarabien. Men så är det inte länge. Nu ändrar man nämligen lagen i landet – och snart kommer även kvinnor få ta körkort och köra bil här.

Att ta körkort är något vi i Sverige ser som en självklarhet för alla, både kvinnor och män. Men så är det inte på många platser i övriga världen. Där är det bara män som får köra bil och ta körkort, kvinnan får snällt åka med i passagerarsätet och gärna bak i bilen. För hennes säkerhet, är vanligaste argumentet till varför det är på det viset och ett land som kört hårt på denna linje är Saudiarabien. Men nu är det annat ljud i skällan. Nu avslöjas nämligen att landet har ändrat lagen och låter numera kvinnor både ta körkort och köra bil – men det kommer ta ett tag att implementera lagändringen.

Får ta körkort i Saudi

Varför man valt att ändra sin lag om kvinnor och bilkörning har enligt Expressen att göra med att landet vill ändra sitt rykte i världen. Sanningen är trots allt att Saudiarabien hör till ett av världen mest restriktiva länder när det kommer till vad en kvinna har rätt eller inte rätt att göra. Och det är just av denna anledning som man nu ändrar lite på sig. Man vill ses mer som ett västvärldsland i stället för ett Mellanösternland – man vill visa sig mer modern och sekulariserad helt enkelt. Därför lättar man på lagen och låter nu kvinnor få köra bil, men det kommer ta tid att få igenom i praktiken – man saknar nämligen själva infrastrukturen för att lära kvinnor att köra bli och att ta körkort. Men man är i alla fall en bit på väg nu!